Distributed e-Learning Center

Добре дошли в новия DeLC

Това е заглавната страница на образователния портал на Разпределения център за електронно обучение (Distributed eLearning Center, съкратено DeLC). Центърът е създаден за подпомагане електронно обучение и за насърчаване активно включване на студенти, докторанти и преподаватели в научно-изследователската дейност на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Образователният портал предоставя образователни услуги и електронно съдържание за провеждане на:

  • Смесено обучение;
  • Самостоятелнa поготовка;
  • Дистанционно и електронно обучение;
  • Неформално и учене през целия живот.

С портала може да се работи в два режима - MyDeLC и OpenDeLC.

MyDeLC е персонализирано работно място за регистрирани потребители. Студенти, докторанти, преподаватели и изследователи могат да използват тази възможност. За работа с MyDeLC е необходима парола, в съответствие с която се определят правата за достъп до образователните услуги и учебното съдържание на образователнoто пространство.

OpenDeLC е предназначен за потребители със свободен достъп до информационните ресурси на портала.

Порталът се поддържа от групата DeLC на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Зареждане на новините от CART Lab.

Моля, изчакайте...